submenu

‘Buurtpark kan mensen inspireren’ - 10/02/2020

Een buurtpark in het gehucht Holleken is het eerste resultaat van het lidmaatschap van de gemeente Linkebeek van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Het parkje moet mensen en dieren aantrekken.

Het parkje moet mensen en dieren aantrekken. Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei wil het landschap en de natuur in zeventien gemeenten beschermen en versterken.

Via het Regionaal Landschap konden de gemeente en de inwoners zich inschrijven voor de actie ‘Behaag je tuin’, een gezamenlijke aankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en (fruit)bomen. Verschillende geëngageerde Linkebekenaren staken de handen uit de mouwen om de inheemse bomen en struiken aan te planten op een lap grond op de hoek van de Villalaan en de Hollekensweg. De gemeente stelde het terrein ter beschikking om het tot een buurtpark om te vormen. De bedoeling is dat de omwonenden er op termijn appels, peren, kersen en pruimen kunnen komen plukken. Daarnaast zijn er ook tal van ingrepen die de biodiversiteit ten goede moeten komen.

‘Door toe te treden tot het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei kan Linkebeek voor het eerst meedoen met de voordelige aankoopactie van bomen en hagen. Dat heeft het mogelijk gemaakt om dit plekje in te richten op een manier die gunstig is om bijen en vlinders aan te trekken. Zo hebben we gekozen voor ouderwetse haagplanten zoals de meidoorn en de sleedoorn. De sleedoornpage, een vlinder die al voorkomt in Linkebeek, is volledig afhankelijk van de sleedoorn’, verduidelijkt Johan Auwerx, lid van een naamloze vereniging die natuuradvies verstrekt aan de gemeente. ‘Het buurtpark is er natuurlijk ook voor de inwoners die er elkaar kunnen ontmoeten.’

De aanleg van het buurtparkje moet de inwoners ook inspireren om zelf aan de slag te gaan. ‘In Linkebeek is er geen officieel natuurgebied, maar er zijn wel veel groene zones. We hebben hier veel tuinen met oude bomen en waardevolle natuur. Vooral via de tuinen kunnen we zorgen voor meer diversiteit. Dat kan via aanplantingen, maar ook door een stukje tuin wild te laten en niet alles perfect te maaien. Het is belangrijk om de mensen hierover te informeren en hen bewust te maken.’

 

Tekst: JS
Foto: Patricia Grobben
Uit: sjoenke februari 2020