submenu

Gemeente geeft GEN geen groen licht - 23/03/2020

Het gemeentebestuur van Linkebeek is niet van plan om de verdubbeling van spoorlijn 124 zomaar toe te staan. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een ruimtelijk uitvoeringsplan om de verbreding van de spoorweg én de aanleg van een fietssnelweg mogelijk te maken.

Midden vorig jaar gaf de gemeenteraad de Vlaamse overheid en spoorweginstanties een hele lijst voorwaarden mee om  de impact op het milieu en de omgeving in te perken.  In de zogenaamde scoopingsnota vindt de gemeente  maar weinig van haar gestelde eisen terug, en dus heeft  de voltallige gemeenteraad eind januari uitdrukkelijk  geweigerd om die nota goed te keuren.

‘In de nota merken we op dat de voorgestelde route van het toekomstige GEN niet is gewijzigd ten opzichte van voorgaande plannen’, zegt bevoegde schepen Marco Schetgen (Link@venir). ‘De keuze voor vier sporen over het hele grondgebied van Linkebeek komt naar voren als de enige optie. De nota biedt geen alternatief voor de vier sporen, ondanks de vraag van een groot aantal inwoners en de negatieve gevolgen voor het milieu.’ Van de aanleg van een honderd meter lange groene overdekte sleuf ter hoogte van de Kleindalbrug, een belangrijke voorwaarde van de gemeente en de gecoro, is in de nota niets vermeld.

Toch schiet de gemeente het project niet helemaal af. De gemeenteraad herbevestigt uitdrukkelijk zijn steun voor zowel het GEN als de fietssnelweg om zo de impact van  het autoverkeer te verminderen. De raad wil de nota pas goedkeuren als er aan acht voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de optie van twee sporen behouden blijven in de nota. In geval van een verdubbeling naar vier sporen moet de overdekte sleuf er absoluut komen. Verder vraagt de gemeenteraad gedetailleerde plannen over onder meer de bereikbaarheid van de stations en de voorzieningen voor meer groen en minder geluid. De geplande gsm-pyloon aan de treinhalte Holleken is voor de gemeente absoluut ontoelaatbaar. Een exploitatieschema met informatie over hoeveel treinen er naar waar zullen rijden, is voor de gemeente noodzakelijk om al dan niet groen licht te kunnen geven.

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Jelle Schepers
Uit: sjoenke maart 2020