submenu

Meer subsidies voor verenigingen - 21/10/2020

Het gemeentebestuur trekt dit jaar 19.100 euro aan subsidies uit voor de verenigingen. Vorig jaar ging het om 16.700 euro. Door de stijging zien haast alle verenigingen hun subsidiebedrag toenemen.

De totale som voor verenigingen binnen de categorie ‘ontspanning en cultuur’ verhoogt van 2.500 naar 4.850 euro. Bijna de helft (2.000 euro) gaat naar de Ludotheek, een verdubbeling tegenover vorig jaar. Voor verenigingen die zich bezighouden met ‘sociale hulp en gezinsvorming’ werd dit jaar 2.900 euro vrijgemaakt terwijl dit in 2019 1.300 euro was. Zo krijgt de organisatie achter het succesvolle Repair Café 825 euro, een verviervoudiging. Verder mag ook de Bibliothèque des Jeunes zeker niet klagen met een toename van 2.000 naar 3.000 euro. De subsidies voor de sportclubs nemen met 10 procent toe van 4.500 naar 4.950 euro, die voor jeugdverenigingen blijven stabiel op 3.000 euro. De verdeling onder de sport- en jeugdclubs is gebaseerd op het ledenaantal. Bij de andere verenigingen is de verdeelsleutel minder duidelijk. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het type activiteit en het aantal leden en samenkomsten.

 

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Jelle Schepers
Uit: sjoenke oktober 2020