submenu

In gesprek met burgemeester Yves Ghequiere - 08/02/2021

‘Het GEN wordt het moeilijkste dossier’

Yves Ghequiere (58) is nu twee jaar burgemeester van Linkebeek. De resterende vier jaar is het behoud van de goede verstandhouding tussen de gemeenschappen en van het groene karakter van de gemeente voor hem prioritair. ‘Het GEN-project is en wordt het moeilijkste dossier.

Ruim twee jaar staat Yves Ghequiere aan het hoofd van de gemeente Linkebeek. Met zijn vele bevoegdheden heeft hij zijn handen vol. De coronasituatie zorgde nog voor extra werk. ‘Het laatste jaar is zeer vermoeiend en intens geweest. We hebben de gemeentelijke werking volledig anders moeten organiseren zonder onze dienstverlening af te bouwen. Dat was een grote uitdaging’, zo blikt Ghequiere terug. ‘In het burgemeesterschap kruipt sowieso meer tijd in vergelijking met mijn periode als schepen. De verantwoordelijkheid is groter, al was ik door mijn opgebouwde ervaring klaar om de stap te zetten. Dat mensen meer dan vroeger naar mij kijken voor oplossingen, is logisch.’

‘De goede verstandhouding tussen de gemeenschappen is prioritair’, zegt Ghequiere. ‘De faciliteiten zijn essentieel voor het evenwicht en het wederzijdse respect. Linkebeek moet een gemeente zijn waar iedereen zich goed voelt. Ik doe er alles aan opdat er geen verschil is. Dat vraagt veel overleg en communicatie. Eensgezindheid over alles is een utopie, maar ik geloof zeker dat de komende vier jaar rustig kunnen blijven. Of de aanstelling van Roel Leemans als gemeenteraadsvoorzitter een belangrijk signaal was? Ik kan veronderstellen dat dit geen negatieve impact heeft gehad op de rustige situatie zoals we die nu kennen.’

Klein Zwitserland

De komende vier jaar staat er nog heel wat op de agenda van Ghequiere en zijn bestuursploeg. ‘We hebben een ambitieus programma op het vlak van openbare werken zoals de vernieuwing van de Ukkelsesteenweg, de Grote Baan en de Brouwerijstraat. Het moeilijkste dossier wordt ongetwijfeld het GEN. De plannen om de spoorlijn te verdubbelen en een fietssnelweg aan te leggen kunnen ons dorp beschadigen. De waardevolle openbare ruimte zomaar opvullen met beton, dat willen wij niet. De impact van het GEN op onze kleine gemeente is té belangrijk om er zomaar mee in te stemmen. Het groene en rurale karakter van Linkebeek behouden is een van mijn prioriteiten de komende jaren. Linkebeek wordt vaak Klein Zwitserland genoemd, dat moet zo blijven. Daarom werken we aan een stedenbouwkundig reglement om duidelijk te maken dat niet alles past en kan in Linkebeek.’

Mobiliteitsplan voor de regio

Het charmante karakter van Linkebeek met zijn vele smalle wegjes op een heuvelachtig terrein maakt het mobiliteitsvraagstuk er niet eenvoudiger op. ‘Plaats voor brede fiets- en voetpaden is er niet. We kunnen geen huizen tien meter achteruit schuiven, mirakeloplossingen bestaan niet. We doen er wel alles aan om de situatie voor de zwakke weggebruiker te verbeteren. Zo leggen we op verschillende locaties fietspaden aan en we vernieuwen voetpaden. De beperkte ruimte in combinatie met het vele transitverkeer zorgt wel voor moeilijkheden. De paar doorgangswegen die we hebben, zijn te smal en kunnen het vele verkeer niet aan. Die straten zomaar afsluiten, is geen optie. Dat is teruggaan naar de middeleeuwen. Dat er nu werk wordt gemaakt van een mobiliteitsplan voor de hele regio is een goede zaak. Of daar goede oplossingen uit zullen voortvloeien, valt af te wachten.’

Ecologie leeft

De Linkebekenaar zal alvast zijn zegje mogen doen. ‘Sinds deze legislatuur gebeurt het overleg met de burger gestructureerder via werkgroepen, over verschillende onderwerpen zoals mobiliteit. Als gemeentebestuur hebben we niet de pretentie om te denken dat we de waarheid in pacht hebben. Burgers kunnen evenzeer goede ideeën hebben. Het is belangrijk dat we naar hen luisteren’, zegt Ghequiere. ‘Onder meer ecologie is een thema dat leeft onder de bevolking. De nieuwe bestuursploeg vindt dat ook belangrijk. Daarom werven we binnenkort een voltijdse milieuambtenaar aan. En we proberen altijd zo veel mogelijk subsidies aan te vragen. Subsidies zijn sowieso belangrijk voor een kleine gemeente zonder industrie en met weinig bedrijvigheid als de onze. Onze inkomsten zijn niet zo hoog, waardoor we verstandig moeten omgaan met onze middelen. Verschillende andere gemeentebesturen laten bijvoorbeeld een nieuw administratief centrum bouwen. Dat zijn wij niet van plan.’

Geen fusie

Een fusie met andere gemeenten om Linkebeek meer financiële slagkracht te geven, ligt volgens Ghequiere niet op tafel. ‘We hebben daar officieus al over gesproken, maar een fusie is nu niet opportuun. Een eerste stap is bekijken hoe we zo goed mogelijk met buurgemeenten kunnen samenwerken. Dat is de toekomst van kleinere gemeenten. De structuren van ons land maken samenwerken niet altijd gemakkelijk. Op een steenworp van ons Gemeenteplein ligt de grens met Ukkel, maar onze politiediensten hangen van een andere dispatching af. Als er in Linkebeek bijstand nodig is, moet die uit de politiezone Zennevallei komen’, legt Ghequiere uit. ‘Of we druk voelen door de nabijheid van het Brussels Gewest? Ja, maar niet meer dan andere randgemeenten. Wij zijn zelfs een van de weinige waar het bevolkingsaantal al jaren stabiel blijft. Veel mogelijkheden voor nieuwe verkavelingen zijn er in Linkebeek immers niet. Met de criminaliteit, die niet aan de gewestgrens stopt, valt het mee. Toch zijn er enkele hotspots. Net daarom hebben we camera’s op het Gemeenteplein geplaatst.’

Tekst: Jelle Schepers
Foto: © Tine De Wilde
Uit: sjoenke februari 2021