submenu

Wijk-werkers vervangen politiemensen aan schoolpoort - 18/03/2021

De tijd dat er voor en na schooltijd altijd een of meerdere politiemensen aan de schoolpoort stonden, lijkt voorgoed voorbij. Op de lokale veiligheidsraad vorig jaar kreeg burgemeester Yves Ghequiere te horen dat schooltoezicht niet meer tot de prioritaire taken van de politie behoort.

De burgemeester heeft de korpschef gevraagd om tijdens de donkere maanden toch voor blauw aan de schoolpoort te zorgen. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit werd aan die vraag ook gevolg gegeven. Omdat permanent politietoezicht onmogelijk blijkt, doet de gemeente vooral een beroep op het systeem van wijk-werken om gemachtigde opzichters in te schakelen. Het gaat om werkzoekenden of leefloners die toch actief willen zijn. Omdat die mensen vaak doorstromen naar het echte arbeidscircuit, is het niet vanzelfsprekend om een vast team uit te bouwen. Intussen heeft de gemeente groen licht gegeven voor een bijkomend zebrapad aan de ingang van de Nederlandstalige gemeenteschool ter hoogte van de nieuwe parking van GC de Moelie.

Tekst: Jelle Schepers
Foto: Jelle Schepers
Uit: sjoenke maart 2021