submenu

Extra oefenkansen Nederlands in de vrije tijd - 10/02/2021

Sinds oktober maakt Jasmine Huttener deel uit van het taalpromotieteam van vzw ‘de Rand’. Onder de noemer ‘Samen scoren met Nederlands in de zes’ wil ze anderstalige kinderen in hun vrije tijd zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands bieden. In Drogenbos zijn de eerste initiatieven van start gegaan.

Jasmine Huttener heeft een diploma Agogische wetenschappen en Gender & diversiteit op zak, en is geïnteresseerd in de thema’s migratie en anderstaligheid. Haar nieuwe job bundelt al haar interesses. ‘Voor de opstart van mijn project werd ervoor gekozen om in een eerste fase op Drogenbos en Wemmel te focussen. Onze eerste doelgroep zijn anderstalige kinderen of kinderen met een andere thuistaal die in een Nederlandstalige school les volgen. In Drogenbos is iets meer dan 50 % van de inwoners van niet-Belgische afkomst. Voor jongeren tussen 0 en 24 jaar is dat bijna 72 %. In de faciliteitengemeenten spelen we vooral een experimentele rol. We proberen een aantal dingen uit. Als die aanslaan in de ene gemeente, kunnen we ze ook elders uitproberen.’

Projecten in Drogenbos

‘Zo organiseerden we in Drogenbos op het einde van de zomervakantie een taalstage in GC de Muse en in het FeliXart Museum samen met de vzw’s De Horizon en Sportopia. Daarnaast ondersteunen we ook het naschoolse aanbod van de vzw Biebabeleven. Op dinsdag om 15.30 uur – vlak na schooltijd – bieden ze in GBS De Wonderwijzer een lessenreeks aan waarbij beweging centraal staat. Wij ondersteunen Biebabeleven in het omgaan met de anderstaligheid van de deelnemende kinderen. Zo gebruiken ze eenvoudige woorden, ze gaan vaak dingen herhalen en proberen zo veel mogelijk met gebaren te werken. We ondersteunen hen ook in de communicatie met de ouders, omdat bij ongeveer 70 % van de leerlingen uit de school het Nederlands niet de thuistaal is.’

‘We zijn momenteel ook bezig met de voorbereidingen van de urbanstage. Die vindt plaats tijdens de krokusvakantie in samenwerking met rapper Roncha. Verder hebben we een goede samenwerking met het FeliXart Museum. Samen met hen bekijken we waar we kunnen samenwerken.’

Anders communiceren

‘We bieden ook begeleidingstrajecten aan lokale verenigingen aan. Zo neemt mijn collega Lies in voetbalclub Verbroedering Beersel-Drogenbos het taalbeleid en de communicatie met de ouders onder de loep. We zien vaak dat anderstalige ouders hun kinderen bewust naar een Nederlandstalige sport- of jeugdvereniging sturen, omdat ze beseffen dat die kennis van het Nederlands belangrijk is. Tegelijk stellen de clubs vast dat al die anderstalige leden een andere manier van communiceren vergen, zowel met de kinderen als met de ouders. Samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Taalunie ontwikkelden we bijvoorbeeld een voetbalwoordenboekje dat sportclubs kunnen gebruiken tijdens hun trainingen.’

‘Het is de bedoeling om al onze expertise en ideeën te bundelen en te kijken welke dingen vandaag al werken, en op welke vlakken verbetering mogelijk is. Op die manier houden we ook de vinger aan de pols. Dat is zeker in coronatijden – waar we vaak noodgedwongen vanop afstand moeten werken – belangrijker dan ooit.’ Heidi Wauters

 

Tekst: Heidi Wauters
Uit: sjoenke februari 2021