submenu

Bremhof - 18/05/2021

Sociaal wonen rond het speelplein

Vorige maand begonnen we onze verkenningstocht door Linkebeek in de Esselaar. We blijven in de buurt, want dit keer nemen we het Bremhof onder de loep. Daar staan 15 woningen die door het OCMW verhuurd worden.

Al honderden jaren vormt het Kleiveld een smalle verbinding tussen de Lange Haagstraat en de Hollebeekstraat. Heel lang was de straat niet meer dan een pad tussen de velden, sinds begin vorige eeuw met wat bewoning aan de kant van de Hollebeekstraat. In de jaren 70 kreeg de gekasseide weg een doodlopende zijstraat: het Bremhof. Toen werden in opdracht van het OCMW de bungalows achteraan gebouwd. Begin jaren 90 kwamen er nog eens een tiental woningen voor personen met een bescheiden inkomen bij.

Vanuit de lucht bekeken vormt de wijk aan het Bremhof een driehoek. Vijftien woningen van verschillende vorm en grootte, maar in gelijke bouwstijl, staan er in drie huizenrijen rond een speelpleintje. Een deel van de woningen heeft zijn voordeur aan het Kleiveld, vandaar dat Bremhof en Kleiveld vaak in één adem worden genoemd. Doordat bij twee van de drie zijden van de driehoek de tuinen uitgeven op het speelpleintje, is er toch voldoende rust en privacy. De hagen zorgen voor een groene omgeving, nog eens versterkt door de bomen en de weilanden rondom.

De wijk was de eerste sociale wijk in Linkebeek. Een gedenkplaat aan een van de huizen langs het Kleiveld herinnert daaraan.

De wijk was de eerste sociale wijk in Linkebeek. Een gedenkplaat aan een van de huizen langs het Kleiveld herinnert daaraan. Toch staan de woningen niet op de officiële lijst van sociale woningen van Wonen Vlaanderen. Om aan het minimumaantal sociale woningen te komen, heeft de gemeente plannen met de woningen aan het Bremhof en het Kleiveld. Het verhuurreglement van de woningen zal worden aangepast, zodat de woningen officieel sociale woningen kunnen worden

Lange wachtlijst Sommige bewoners van de wijk wonen al vijftien of twintig jaar in de wijk, maar de bewoonster die er het langste woont, is Wilka van den Hoek. Zij woont sinds 1993 in de wijk. Wilka is afkomstig van de omgeving van Hilversum in Nederland, maar woont sinds 1977 in Linkebeek en heeft ondertussen ook de Belgische nationaliteit. Voor ze in het Bremhof woonde, huurde ze in de Lange Haagstraat. ‘Ik stond op diverse wachtlijsten voor een betaalbare woning. Ook toen al waren die lijsten zeer lang. Uiteindelijk kreeg ik hier een woning toegewezen, en daar was en ben ik zeer blij om. Mijn twee kinderen gingen hier naar school, dus ik wilde wel in Linkebeek blijven.’

Het huis waar Wilka nu woont, is niet het huis waarin ze in 1993 haar intrek nam. ‘Eerst woonde ik met mijn kinderen in een eengezinswoning. Toen zij het huis uit waren, kwam er een kleine bungalow vrij, in de rij achteraan. Die huizen waren initieel bedoeld voor ouderen. Ik heb toen aan het OCMW gevraagd of ik naar die kleinere woning mocht verhuizen. Ik vond het beter dat een gezin gebruik kon maken van die grote woning, en de bungalow is groot genoeg voor mij alleen. Tot mijn grote blijdschap mocht ik verhuizen.’

Multiculturele buurt

‘Het is hier aangenaam wonen’, vindt Wilka. ‘Rondom ons liggen weilanden, voor de deur is een parkje met een speelpleintje waar de kinderen ongestoord kunnen spelen. Het kan er daar zeer geanimeerd aan toe gaan, zeker als iemand van de bewoners een verjaardag viert en bezoek uitnodigt. Dat is de charme van een multiculturele buurt. Want in deze wijk wonen heel wat nationaliteiten. In het begin waren de Belgen in de meerderheid, maar dat is al een tijdje niet meer zo.’

Als Wilka gevraagd wordt naar eventuele minpuntjes van wonen in het Bremhof, wijst ze op een mobiliteitsprobleem dat je misschien eerder met de stad zou associëren. ‘Er zijn hier weinig parkeermogelijkheden’, zegt ze. ‘Vroeger hadden veel bewoners geen auto, maar tegenwoordig zijn er twee, drie of nog meer auto’s per woning. Die staan soms geparkeerd waar dat eigenlijk niet hoort. Dat leidt soms tot wat ergernis.’

Onderling contact

Door de kleinschaligheid en de opbouw van de wijk is het makkelijk om de andere bewoners te leren kennen. ‘Met de ene is er al wat meer contact dan met de andere’, zegt Wilka. ‘Zelf heb ik vooral contact met de andere alleenstaande dames in de wijk, terwijl de gezinnen met jonge kinderen eerder elkaar opzoeken. Dat is normaal. Vroeger hadden we hier een buurtbarbecue in het parkje. Dat doen we nu niet meer, maar toch kun je gerust spreken van een wijk waar we veel contact hebben met elkaar. Over het algemeen vind ik Linkebeek trouwens best een sociale gemeente’, besluit Wilka.

 

Plannen voor het Bremhof

De gemeente onderzoekt of de site aan het Bremhof uitgebreid kan worden. ‘De oudste huizen van het Bremhof zijn vijftig jaar’, zegt Marco Schetgen (Link@venir), schepen bevoegd voor huisvesting. ‘We zouden deze willen renoveren, want ze zijn versleten. Dat kost natuurlijk veel geld, dus is het nog afwachten wat de mogelijkheden zijn. We onderzoeken ook of we op een stuk grond naast de oudste huizen, dat we al in ons bezit hebben, nieuwe sociale appartementen kunnen bouwen. We willen immers meer sociale woningen in onze gemeente. Die bouw zouden we zelf kunnen doen of in samenwerking met Providentia, maar er is nog niets definitief beslist. Verschillende hypotheses liggen op de tafel. Het OCMW en het gemeentebestuur zullen daar in de komende tijd nog goed over moeten nadenken.’

 

Tekst: Wim Troch
Foto: © Tine De Wilde
Uit: sjoenke mei 2021