submenu

sjoenke - laatste editie

Je vindt de gemeenschapskrant sjoenke maandelijks in je brievenbus. Zowel gemeente-, verenigings- als cultuurnieuws komt aan bod. Sinds februari 2015 plaatsen we ook vertaalde samenvattingen (FR-EN-DE) bij bepaalde artikels. Zo willen we iedereen laten kennismaken met onze werking en ons b(l)oeiende verenigingsleven.

Verenigingen kunnen hun activiteiten online doorgeven. Zo verschijnen ze automatisch in sjoenke, op de website van de Moelie (onder verenigingen /activiteiten) en in de UIT-databank www.uitinvlaanderen.be. Wat moet je doen om je activiteit bekend te maken? Surf naar www.demoelie.be/activiteitenformulier en vul alle velden in. Heb je nog vragen bij het invullen? Geef dan een seintje via info@demoelie.be of kom even langs.

Lees online

download sjoenke

In de gemeenschapskrant sjoenke verschijnt plaatselijk nieuws uit Linkebeek en informatie over het gemeenschapscentrum en de Vlaamse Rand.

Redactie

GC de Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
tel. 02 380 77 51
info@demoelie.be

Geert Selleslach (hoofdredactie)
Veerle Weeck (eindredactie)
vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
tel. 02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
veerle.weeck@derand.be